About Alper 

Alper Çağrı Kökcü is an architect and an amateur traveler. Born in Ankara and lived eight years in Moscow. Here on this personal site he is collecting his photo albums.

alter ego 

NOUN the other I, second self

ORIGIN 16. c. Latin


Alper Hakkında

Alper Çağrı Kökcü mimar ve amatör bir gezgindir. Ankara'da doğdu ve sekiz yıl Moskova'da yaşadı. Bu kişisel sitede, kendi foto albümlerini topluyor.

alter ego

İSİM öteki ben, diğer öz

KÖKEN 16. yy. Latince

 
Alper and his wife Tanya, somewhere in Russia. /  Alper ve eşi Tanya, Rusya'da bir yerde.

Alper and his wife Tanya, somewhere in Russia. / Alper ve eşi Tanya, Rusya'da bir yerde.