alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Ince Minareli Madrasa

Ince Minareli Madrasa

Ince Minareli (Slender Minaret) Madrasa was built during the reign of Seljuk Sultan Izzettin Keykavus II by vizier Sahip Ata Fahreddin Ali in 1264 for teaching the science of hadith. Like as Karatay Madrasa, it has a closed yard and a delicately designed stone gate. Due to a lightning at the beginning of 20th century, upper half of its minaret has been ruined.

It was one of the Seljuk buildings we’ve visited during our Konya trip in the spring of 2017.

İnce Minareli Medrese, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus döneminde vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilminin öğretilmesi amacıyla 1264 yılında yapılmıştır. Karatay Medresesi’nde olduğu gibi kapalı bir avlusu ve incelikle işlenmiş bir taç kapısı vardır. 20nci yüzyılın başında düşen bir yıldırım yüzünden minaresinin üst yarısı tahrip olmuştur.

2017 baharındaki Konya gezimizde ziyaret ettiğimiz Selçuklu yapılarından biriydi.Sahip Ata Vakif Museum

Sahip Ata Vakif Museum

Mevlana Museum

Mevlana Museum