alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Sahip Ata Vakif Museum

Sahip Ata Vakif Museum

Sahip Ata Külliye (complex of buildings -such as madrasa, hamam, bazaar- adjacent to a mosque) was built by one of the most important Seljuk statesmen Sahip Ata Fahreddin Ali at the second half of 13th century. Sahip Ata supported Seljuk culture and architecture by helping to construct lots of buildings such as Ince Minareli Madrasa in Konya.

We visited the dergah (dervish convent) part of the kulliye, which is working as a museum now and also contains the tombs of Sahip Ata family, during our Konya trip in the spring of 2017.

Sahip Ata Külliyesi, Selçuklu döneminin önemli devlet adamlarından biri olan Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 13ncü yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Sahip Ata, Konya’daki İnce Minareli Medrese gibi birçok yapı ile Selçuklu kültürüne ve mimarisine katkıda bulunmuştur.

2017 baharındaki Konya gezimizde bu külliyenin şu an müze olarak çalışan ve Sahip Ata’nın aile türbesini de barındıran dergâh kısmını ziyaret ettik. 


Seljuk colors.  Selçuklu renkleri.

Seljuk colors. Selçuklu renkleri.

Stone gate of Sahip Ata Vakif Mosque.  Sahip Ata Vakıf Camisi'nin taç kapısı.

Stone gate of Sahip Ata Vakif Mosque. Sahip Ata Vakıf Camisi'nin taç kapısı.


Sille

Sille

Ince Minareli Madrasa

Ince Minareli Madrasa