alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Sille

Sille

Sille is an old, small town in Anatolia, close to Konya. It hosted Phrygian civilization in 8th century BC, Byzantium in 4th century AD, Seljuks in 11th century and later Ottomans.

When we visited Konya in the spring of 2017, we stopped by this friendly town, where we stepped back in time.

Sille, Konya yakınlarında eski ve küçük bir kasabadır. Burası MÖ 8nci yüzyılda Frig uygarlığına, MS 4ncü yüzyılda Bizans’a, 11nci yüzyılda Selçuklulara ve sonrasında Osmanlılara ev sahipliği yapmış.

2017 baharındaki Konya ziyaretimizde bu dostane şehri bizler de ziyaret ettik ve zamanda biraz geriye gittik.


Aya Elena Church dates back to 327.  Aya Elena Kilisesi 327 yılında inşa edlimiş.

Aya Elena Church dates back to 327. Aya Elena Kilisesi 327 yılında inşa edlimiş.

Devil's Bridge.  Şeytan Köprüsü.

Devil's Bridge. Şeytan Köprüsü.

Time Museum.  Zaman Müzesi.

Time Museum. Zaman Müzesi.


Aya Elena Church

Aya Elena Church

Sahip Ata Vakif Museum

Sahip Ata Vakif Museum