alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Karatay Madrasa

Karatay Madrasa

Karatay Madrasa was built during the reign of Izzettin Keykavus II by Emir Celaleddin Karatay in 1251. The madrasa was constructed for teaching the sciences of hadith and interpretation during Seljuk Period. I was amazed by its architecture at the very first moment.

You are feeling some power alive which is far above you, like you are entering a big mosque. However while mosque’s huge covering domes make you feel that you are person/single/just a man, this madrasa hugs you. You feel bigger, higher and like moved a step further, if such things exist.

Why I waited till the spring of 2017 to visit this place, I wonder!

Karatay Medresesi, II. İzzettin Keykavus döneminde Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılmış. Medrese Selçuklular döneminde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere yapılmış. İçeriye adımımı atar atmaz mimarisinden büyülendiğim bir yer burası.

Büyük bir camiye girdiğinizde olduğu gibi sizi aşan bir gücün varlığını hissediyorsunuz burada. Ancak camilerin herkesi saran devasa kubbeleri size birey/tek/kul olduğunuzu hatırlatırken bu medrese sizi kucaklıyor. Kendinizi daha büyük, daha yüksek ve -varsa öyle bir şey- bir üst seviyeye çıkmış gibi hissediyorsunuz.

Buraya gelmek için neden 2017’nin baharına kadar bekledim, şaşıyorum!


Fascinating samples of tile making from Seljuk period.  Selçuk dönemi çinilerinden şahane örnekler.

Fascinating samples of tile making from Seljuk period. Selçuk dönemi çinilerinden şahane örnekler.

Beautiful details.  Güzel ayrıntılar.

Beautiful details. Güzel ayrıntılar.


Iplikci Mosque

Iplikci Mosque

Aziziye Mosque

Aziziye Mosque