alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Selegie House

Selegie House

Selegie House was opened in 1963 and back then it was the tallest mixed development building in Singapore. The project was a solution to accommodate a large number of expanding population during the post war period.

After more than 50 years past, these low cost flats may seem to you not attractive. However I found the idea very interesting, that a simple touch on facade can change a brutal look into a colorful surface. Especially if you know “Khrushchyovka*”, Russia’s solution to the -almost the same- housing problem. / The autumn of 2016.

Selegie House 1963’te açılmış ve döneminde Singapur’un en yüksek karma (konaklama ve ticari) yapısıymış. Proje, savaş sonrası artan nüfuza cevaben üretilmiş.

Üzerinden 50 yıldan fazla geçmiş bu düşük maliyetli yapıya bakınca, pek ilginizi çekmeyebilir. Ancak ben, cepheye yapılan basit bir müdahaleyle katı görünümün renkli bir yüzeye dönüştürülebilmiş olmasını ilginç buldum. Özellikle Hruşovka*’yı, yani Rusya’nın -neredeyse aynı- konut sorununa verdiği cevabı biliyorsanız. / 2016 güzü.


* Khrushchyovka is what Russians call to the low cost, -mostly- concrete paneled apartment building, which was developed in USSR during 1960s to solve the housing shortage problem. They mostly have very cold faces.

* Hruşovka (хрущёвка), Rusların 1960’larda SSCB'deki konut kıtlığına cevaben ürettiği, düşük maliyetli, -genellikle panel blok- apartman binalarına verdiği isimdir. Bu binaların çok soğuk bir görünümleri vardır.


Lasalle

Lasalle

Sota

Sota