alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Batu Caves

Batu Caves

Batu Caves is a limestone hill with bunch of caves and Hindu temples in them, located just around 15 km north of KL in Malaysia. It was the autumn of 2016 when we visited this place and we went there from the center of the capital by using the commuter train.

The place has three main caves and the Ramayana Cave is just next to the train station. Once we got out, a big statue of Hanuman met us first. Hanuman, in Hindu mythology, is the monkey commander of the monkey army. In fact this place had a lot of monkeys.

Batu Mağaraları Malezya’da KL’den yaklaşık 15 km kuzeyde, içinde Hindu tapınakları olan birkaç mağaradan ibaret bir kireçtaşı tepesidir. Biz 2016 güzünde burayı ziyaret ettik ve başkentten buraya banliyö treniyle geldik.

Burada üç ana mağara var ve Ramayana Mağarası tren istasyonunun hemen yanında. Dışarı çıktığımızda Hanuman’ın büyük heykeli karşıladı bizi. Hanuman, Hint mitolojisinde maymun ordusunun başındaki maymum kumandandır. Gerçekten de bu alanda çok fazla maymun var.

batu-caves-01-hanuman.jpg
Hanuman

Hanuman

batu-caves-03.jpg
batu-caves-04-monkeys.jpg
batu-caves-05-monkey.jpg

Ramayana Cave is a place with colorful dioramas of the Indian epic poem Ramayana, Rama’s journey. Rama is one of the most widely worshiped Hindu deities and the seventh incarnation (avatar) of Vishnu, who is one of the most important deities of Hinduism along with Brahma and Shiva. Vishnu is regarded as the preserver and the protector. At the entrance of the cave there is a statue of Krishna with his crazy horses. Krishna is the eighty incarnation of Vishnu and also believed as a supreme god in his own right.

Ramayana Mağarası, Rama’nın maceralarını anlatan destansı Hint şiiri Ramayana’dan alıntılar içeren renkli heykel-tabloların olduğu bir yer. Rama en fazla tapınılan Hint tanrılarındandır ve Brahma ve Şiva ile birlikte en önemli Hint tanrılarından olan Vişnu’nun yedinci avatarıdır. Vişnu, kurtarıcı ve koruyucu olarak görülür. Mağaranın girişinde çılgın atlarıyla birlikte Krişna heykeli vardı. Krişna da Vişnu’nun sekizinci avatarıdır ve Vişnu’nun en mükemmel bedenlenmesi olduğuna inanılır.

Krishna

Krishna

batu-caves-07-krishna-horse.jpg
batu-caves-08-krishna-horses.jpg

Ramayana is a big cave and at some points it becomes very high. It is hard to understand all the statues inside if you are not familiar with Hinduism, but luckily all had descriptions.

Ramayana büyük bir mağara ve bazı yerlerde oldukça yüksek tepeleri var. İçerideki heykeller Hinduizm’e yabancı biri için biraz zorlayıcı ancak her birine açıklama eklemişler.

batu-caves-09.jpg
batu-caves-10.jpg
batu-caves-11-ravana.jpg
batu-caves-12-ravana.jpg
batu-caves-13-dasarathan.jpg
batu-caves-14-kumbhakarna.jpg
batu-caves-15-kumbhakarna.jpg
Rama is about to marry Sita.  Rama, Sita ile evlenmek üzere.

Rama is about to marry Sita. Rama, Sita ile evlenmek üzere.

batu-caves-17.jpg
batu-caves-18.jpg
batu-caves-19.jpg
batu-caves-20.jpg
batu-caves-21.jpg

After the Ramayana Cave, we headed to the Cathedral Cave, the biggest one on the site. At the entrance there is a huge statue of the Lord Murugan, the God of war. We climbed the stairs with full of monkeys. However there was a construction going on and they were demolishing the concrete ballustrades. Even so the cave on the top is fantastic with a hole above, showing the sky generously.  

Ramayana Mağarası’ndan sonra buradaki en büyük mağaraya Katedral Mağarası’na geçtik. Girişinde savaş tanrısı Lord Murugan’ın devasa heykeli vardı. Maymunlarla dolu merdivenleri tırmandık, ancak beton korkulukları yıkarak sürdürdükleri bir inşaat vardı. Buna rağmen tepeye ulaştığımızda gökyüzünü cömertçe gösteren mağara şahaneydi.

batu-caves-22.jpg
batu-caves-23.jpg
batu-caves-28.jpg
batu-caves-29.jpg
batu-caves-34.jpg

Petronas Towers

Petronas Towers

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur