alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Baltic Circle: Day 1 - 2

Baltic Circle: Day 1 - 2

We hit the road to start our Baltic trip on the first day of 2016, early in the morning while Moscow streets were dead-empty.

In thirteen days we made almost three thousand kilometers and visited five countries: Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland. This photo album includes the detailed summary of our journey, which we explored lots of places, tried new tastes, beat our tiredness with coffee or beer or both, while feeling the ice-cold weather to our bones every single day.

2016’ın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde Moskova sokakları bomboşken, Baltık turumuzu gerçekleştirmek üzere arabamızla yola koyulduk.

On üç günde yaklaşık üç bin kilometre yol kat edip beş ülkeyi ziyaret ettik: Beyaz Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya. Bu foto albümü; çok fazla yer keşfettiğimiz, yeni tatlar denediğimiz, yorgunluğumuzu bazen bira, bazen kahve, bazen de ikisiyle birlikte attığımız, ama her gününde buz gibi havayı iliklerimizde hissettiğimiz gezimizin detaylı özetini içeriyor.


baltic-circle-0101.jpg

Day 1. From Moscow to Minsk

Our -for now- clean boy on the recently renovated Pyatnitskaya Street.

Gün 1. Moskova’dan Minsk’e

Bizim -şimdilik- temiz oğlan, yakın zamanda yenilenmiş olan Pyatnitskaya sokağında.

baltic-circle-0102.jpg

We are leaving behind the capital’s ornaments.

Başkentin yılbaşı süslerini ardımızda bırakıyoruz.

baltic-circle-0103.jpg

Residential areas in Moscow’s upstate.

Moskova’nın şehir dışı yerleşimleri.

baltic-circle-0104.jpg

683 km more till Minsk.

Minsk’e 683 km daha.

baltic-circle-0105.jpg

The view mostly was like this…

Manzara genelde böyleydi…

baltic-circle-0105-ww2.jpg

…Except the popped up sculptures inspired by WWII.

…Arasıra çıkıveren İkinci Dünya Savaşı temalı heykeller dışında.

baltic-circle-0106.jpg

The green card plates were showing themselves more often while getting closer to the border. This means the insure of your car outside your country and not all countries require this. We provided it before we start the trip.

Sınıra yaklaştıkça yeşil kart tabelaları artıyordu. Bu aracınızın bulunduğu ülke dışında sigortası anlamına geliyor ve her ülke için bu zorunlu değil. Biz yola çıkmadan önce yaptırmıştık.

baltic-circle-0107.jpg

That is the border between Russia and Belarus, without a check point.

Rusya ile Beyaz Rusya arasındaki sınır bu, denetim noktası yok.

baltic-circle-0108.jpg

A rest room with a view.

İhtiyaç molası için bulduğumuz manzaralı bir tuvalet.

baltic-circle-0109-minsk-tsum.jpg

It was already dark when we reached Minsk.

Minsk’e ulaştığımızda hava kararmıştı.

baltic-circle-0110-minsk-lido.jpg

Following the good ratings on internet, we visited Lido for dinner. However we didn’t get impressed by the service. Almost all options were too heavy.

İnternetteki yüksek notları takiben akşam yemeği için Lido’yu seçtik. Ancak hizmetten pek memnun kalmadık. Sundukları seçeneklerin çoğu oldukça yağlıydı.

baltic-circle-0111.jpg

To change the taste we visited a cozy cafe nearby.

Yakındaki bir kafede damak tadımızı değiştirdik.

baltic-circle-0112.jpg

Minsk Arena through our room in Slavyanskaya Hotel which we stayed just over night. / By the way, we have been stopped by a traffic police only once through the entire Baltic trip, here just meters away from the hotel. Document check was okay, however we couldn’t understand the officer’s cold silence while he was giving us back the papers, although he was greeting us with a smile.

Yalnızca bir gece konaklayacağımız Slavyanskaya Otel’deki odamızdan Minsk Arena. / Bu arada, tüm Baltık gezimiz boyunca trafik polisi tarafından yalnızca burada, otele metreler kala durdurulduk. Rusya’da Türk ehliyetinin noter tercümesiyle araç sürülebiliyor. Burada da geçerli oldu. Ancak gülümseyerek “iyi akşamlar Moskovalılar” diye söze başlayan memur bey abinin belgeleri inceleyip geri teslim ederken tek kelime bile etmemesinin sebebini anlayamadık.

baltic-circle-0113.jpg

Later we found out that our hotel has a pub on basement and decided to finish the day with a glass of cold beer.

Sonradan otelin bodrum katında bir pub olduğunu öğrendik ve günü bir bardak soğuk birayla sonlandırmaya karar verdik.


baltic-circle-0201.jpg

Day 2. Couple of Hours in Minsk and then to Vilnius

The shortest stop on our trip with only couple of hours was the capital of Belarus, Minsk, which we didn’t know much about but heard that it is a super-clean city.

Gün 2. Minsk’te birkaç saat ve sonrasında Vilnius’a

Hakkında pek fazla şey bilmediğimiz ama çok temiz olduğunu duyduğumuz Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk, bu gezimizde yalnızca birkaç saatle en kısa kaldığımız durağımız oldu.

baltic-circle-0202.jpg

The hotel’s breakfast was not rich, however gave us enough energy to start moving.

Otelin kahvaltısı pek zengin değildi ancak şehir içindeki kısa gezintimiz için yeterli enerjiyi topladık.

baltic-circle-0203.jpg

The Church of Saints Simon and Helena, known as the Red Church is one of the most known places in the city.

Kırmızı Kilise olarak da bilinen Aziz Simon ve Helena Kilisesi şehrin en bilinen yerlerinden birisi.

baltic-circle-0204.jpg

I got caught.

Yakalandım.

baltic-circle-0205.jpg

I don’t understand why religions have suffering stories.

Dinlerin neden acı hikâyeleri var, anlayamıyorum.

baltic-circle-0206.jpg

Due to our short schedule and cold weather, we couldn’t visit much places but saw some structure nearby only, such as the National Center of Legal Information. After the church, we got in a cafe nearby for a cup of coffee before we head to Vilnius.

Zamanımız az olduğundan ve soğuk hava yüzünden çok fazla yer gezemedik, yalnızca Yasal Bilgiler Merkezi gibi yakındaki binaları görebildik. Kilise sonrasında da gene yakındaki bir kafede kahvelerimizi içip Vilnius’a doğru yola koyulduk.

baltic-circle-0207.jpg

Vilnius is not much far from Minsk.

Vilnius Minsk’ten fazla uzakta değil.

baltic-circle-0208.jpg

Nice view from our dirty window.

Kirli camımızdan güzel manzara.

baltic-circle-0209.jpg

We reached the Lithuanian border.

Litvanya sınırına ulaştık.

baltic-circle-0210.jpg

Two hours passed, but we are still on the line. That’s why we didn’t spend much time in Minsk.

İki saat geçti ama hala sıradayız. Zaten bu yüzden Minsk’te fazla vakit geçirmedik.

baltic-circle-0211.jpg

It passed two hours more when we reached the passport control. This is also the place where I struggled with the frozen truck door for minutes, when I was asked to open.

Pasaport denetim noktasına ulaştığımızda iki saat daha geçti. Ayrıca denetlemek amaçlı bagajı açmam istendiğinde, donmuş olan kapağı açmak için dakikalarca uğraştığım yerdir burası.

baltic-circle-0212.jpg

However that was only the Belorussian part. We had to wait one more hour to finish the Schengen part also. So after five hours, we were at last in Lithuania.

Ancak bu yalnızca Beyaz Rusya tarafıydı. Şengen tarafını geçmek için de bir saat daha beklememiz gerekti. Beş saat sonra, sonunda Litvanya’ya girebilmiştik.

baltic-circle-0213.jpg

When we reached Vilnius, we were so hungry and without wasting time we found a place called Prie Katedros on Gediminas Avenue, the main Street in Vilnius. While waiting our dishes, two glasses of beer accompanied us.

Vilnius’a ulaştığımızda çok açtık ve vakit kaybetmeden şehrin ana caddesi Gediminas’ta Prie Katedros adında bir yere oturduk. Siparişlerimizi beklerken iki bardak soğuk bira bize eşlik etti.

baltic-circle-0214.jpg

However the service was extremely slow. We could get our main dishes only an hour later. Sausages were dry, chops were good.

Ancak hizmetleri çok yavaştı. Ana yemekleri anca bir saat sonra alabildik. Sosisler kuruydu, pirzola iyiydi.

baltic-circle-0215.jpg

Since we got tired while waiting on the border, we went directly to our room in Congress Hotel, took a glance at Neris River flowing into darkness through the balcony and got to sleep.

Sınırda beklemek bizi yorduğundan yemek sonrası doğrudan kalacağımız Congress Otel’e gittik, karanlığa akan Neris Nehri’ne odanın balkonundan kısa bir bakış atıp uykuya daldık.


Click here and continue reading the story of next two days.

Buraya tıklayarak sonraki iki günün hikayesine erişebilirsin.

Baltic Circle: Day 3 - 4

Baltic Circle: Day 3 - 4

A Dog Shelter in Ankara

A Dog Shelter in Ankara