alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Baltic Circle: Day 11 - 13

Baltic Circle: Day 11 - 13

On the 11th day of our Baltic trip, we discovered Tallinn after Helsinki. The next day we got on the roads again from Estonia to Russia, however we were being questioned on the border for two hours. On the last day of the trip we spent a night in Ostrov which was our last stop before Moscow.

Baltık gezimizin onbirinci gününde, Helsinki’den sonra Tallinn’i keşfe çıktık. Ertesi gün de Estonya’dan Rusya’ya dönmek üzere yola çıktık ancak sınırda iki saat sorguya çekildik. Gezinin son gününde de Moskava’ya varmadan önceki son durağımız olan Ostrov’da bir gece geçirdik.


baltic-circle-1101-museum-of-estonian-architecture.jpg

Day 11. Tallinn

We started the day to explore Tallinn after a short Helsinki break. The view from our room in Rotermanni Studio Apartment offers Estonian Architecture Museum.

Gün 11. Tallinn

Kısa Helsinki arasından sonra Tallinn’i keşfetmek üzere güne başlıyoruz. Kaldığımız kiralık oda Rotermanni Studio Apartment’ten Estonya Mimarlık Müzesi.

Our hotel is located in Rotermann Quarter, which was once an industrial zone. They transformed old buildings and they still keep doing this.

Otel, bir zamanlar endüstri alanı olan Rotermann Bölgesi’nde. Buradaki eski binaları dönüştürmüşler ve hala da dönüştürmeye devam ediyorlar.

baltic-circle-1103.jpg

We had our breakfast in this quarter. It is pointless to compare it with a rich Turkish breakfast.

Bu bölgede bulduğumuz bir kafede kahvaltı yaptık. Bizim kahvaltılarımızla kıyaslamak anlamsız olur tabii.

Rotermann Quarter is an interesting place for those who have an interest on modern architecture.

Rotermann Bölgesi çağdaş mimarlık meraklıları için ilginç bir yer.

baltic-circle-1105-lootsi-apartments-hayashi-grossschmidt.jpg

We walked around the neighbourhood before we head to the center. This is Lootsi apartment building by Hayashi Grossschmidt Architects.

Şehir merkezine geçmeden önce biraz civar mahallelerde gezindik. Bu Hayaşi Grossschmidt Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan Lootsi apartmanı.

baltic-circle-1106-tallinn-estonian-methodist-church.jpg

Estonian Methodist Church.

Estonya Metodist Kilisesi.

The Occupation Museum by Kavakava Architects.

Kavakava Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan İşgal Müzesi.

baltic-circle-1108-tallinn-town-hall.jpg

The Town Hall in the old city.

Şehrin eski dokuyu korumuş merkezinde belediye binası.

baltic-circle-1109-pharmacy-raeapteek.jpg

A pharmacy dates back to 1422.

1422 tarihli bir eczane.

baltic-circle-1110-tallinn.jpg

We climbed a hill, which looks the city from above.

Şehre yukardan bakan bir tepeye çıktık.

baltic-circle-1111-tallinn.jpg

Snowy roofs.

Binaların karlı çatıları.

baltic-circle-1112-vanaema-juures.jpg

We made ourselves full in Vanaema Juures in old town. They offer home made food and even more you feel you are visiting your grandma with all those decors and staff with traditional dresses.

Eski merkezde Vanaema Juures isimli bir restoranda karnımızı doyurduk. Ev yemekleri sunuyorlar ve hatta dahası dekoru ve çalışanlarıyla ninenizi ziyarete gelmişsiniz gibi bir havaya giriyorsunuz.

baltic-circle-1113-tallinn-old-town.jpg

After walking a bit more on the streets in the darkness, we went back to our room for our last night in this city.

Şehrin üzerine karanlık çökmüş eski sokaklarında biraz daha gezindikten sonra buradaki son gecemizi geçirmek üzere odamıza geri döndük.

baltic-circle-1114-rotermanni.jpg

Night in Rotermann.

Rotermann’da gece.

baltic-circle-1115-estonia-trophy.jpg

And this is the Estonian trophy we gathered in Tallinn. We tried these Estonian liqueurs on that granny’s place.

Bunlar da Tallinn’de topladığımız Estonya ganimetleri. Bu Estonya likörlerini o babaanne restoranında denemiştik.


baltic-circle-1201-kumu.jpg

Day 12. Kumu and Interrogation on Russian Border

We wanted to visit Kumu Art Museum, designed by Finnish architect Pekka Vapaavuori on our last day in Tallinn. However when we rang the bell, the voice behind the intercom told us that we should come couple of months later since they are not serving in winter.

Gün 12. Kumu ve Rusya Sınırında Sorgulama

Baltık ülkelerindeki son günümüzde Tallinn’in doğusundaki -Fin mimar Pekka Vapaavuori’nin tasarladığı- Kumu Sanat Müzesi’ni de ziyaret etmek istedik. Ancak kapılarını çaldığımızda diafonun ardındaki ses birkaç ay sonra gelmemiz gerektiğini söyledi. Kışın çalışmıyorlarmış.

baltic-circle-1202.jpg

We are heading to the Russian border.

Rusya sınırına doğru yol alıyoruz.

baltic-circle-1203.jpg

In the very first security post on the border there was a very bad-tempered woman. First we meet with her rudeness and then her ignorance. Let me remind; when we were on the border, the jet crisis between Russia and Turkey occurred just a month and half ago.

After that incident Russia canceled the travel without visa for Turks and also started to put Turks through long investigations on their borders. And this woman made a legendary comment when she saw my passport: “So Turks cannot fly to Russia any more?

Sınıra vardığımızda geçmemiz gereken ilk güvenlik noktasında aşırı huysuz bir kadın vardı. Önce kabalığı sonra cahilliğiyle tanıştırdı bizi. Hatırlatayım, biz bu sınırdayken Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi bir buçuk ay önce vuku bulmuştu.

Olaydan sonra Rusya Türklere vizesiz geçiş uygulamasını kaldırdığı gibi sınırda uzunca sorgulamalara tabi tutmaya başlamıştı. Bu kadın da pasaportumu görünce kibirli tavrıyla efsanevi bir yorum yaptı: “Ne o Türkler uçakla Rusya’ya giremiyor mu artık?

baltic-circle-1204.jpg

When we reached the main control point after this woman, a surprisingly polite team met us. It is still a fantasy to find politeness in Russia from people with uniforms.

However I was being questioned for two hours after they invited me to a room, saying “we will be checking your passport with a special device”. I later found out that they questioned Tanya as well.

Kadını ardımızda bırakıp ana denetim noktasına gittiğimizde bizi karşılayan ekip şaşırtıcı derecede kibardı. Rusya’da üniformalılardan kibarlık beklemek henüz hala bir hayal.

Ancak çocuk kandırır gibi “pasaportunuzu özel bir aletle denetleyeceğiz, içeri gelebilir misiniz?” diyerek aldıkları odada iki saat boyunca sorguya çekildim. Sonradan öğrendim ki, ben içerdeyken Tanya’yı da sorguya çekmişler.

baltic-circle-1205.jpg

Although they were polite, they were not professional at all. I did not have any break and they even didn’t offer me a simple glass of water. I don’t know how long this would be, if I wouldn’t be able to talk Russian. Cause unlike the expectations from a border duty staff, their English were awful. (That’s the room where I was being questioned)

Kibar olsalar da, profesyonel hiç değillerdi. Değil su teklif etmek, ara bile vermediler. Rusça konuşamıyor olsaydım, bu kaç saat daha sürerdi bilmiyorum. Zira sınır görevindeki çalışanlardan beklenenin aksine İngilizceleri berbattı. (Sorguya çekildiğim oda burası)

baltic-circle-1206.jpg

Two hours of interrogation and one hour of waiting, after three hours we could enter Russia.

İki saat sorgu, bir saat de öyle ya da böyle bekletilerek geçen üç saatin sonunda Rusya’ya giriş yapabildik.

baltic-circle-1207.jpg

We paid to enter Russia, although did not while exiting nor in the Schengen zone. It must be a privilege to enter this country.

Ne Rusya’dan çıkarken, ne de Şengen sınırları içerisinde yola para ödemediğimiz halde Rusya’ya girerken para ödedik. Bu ülkeye giriş bir ayrıcalık olmalı.

baltic-circle-1208.jpg

We were riding into darkness to reach Ostrov, our last stop on this journey.

Gezimizin son durağı olan Ostrov’a ulaşmak üzere, karanlığın içine doğru aracımızı sürüyoruz.

baltic-circle-1209-turok.jpg

What interesting is, that we had to leave the main road to get to Ostrov. That of course was not the interesting part…

İşin ilginç yanı, Ostrov’a gidebilmek için sınırı geçtikten sonra takip ettiğiniz ana yoldan güneye sapmanız gerekiyor. İşin ilginçliği bunda değil tabii...

baltic-circle-1210.jpg

…That is what was written on a road plate (not clear on the photo), which met us just after turning southward: Turok. This refers Turkish man in Russian language.

Maybe there is no connection at all between being Turkish and this small town. But anyway it is like a cold joke.

…O yoldan saptıktan sonra karşımıza çıkan tabelada -bu kötü fotoda belli olmasa da- yazan şey: Turok. Yani Rusçada Türk erkeklerine verilen isim.

Bu küçük kasabanın Türklükle bir ilgisi yoktur belki ama bu, soğuk bir şaka gibi gene de.


Day 13, Last Day. Ostrov and back to Moscow

Ostrov is a calm Russian town close to the Latvian border.

Gün 13, Son Gün. Ostrov ve Moskova’ya dönüş

Ostrov, Rusya’nın Letonya sınırına yakın sakin bir kasabası.

baltic-circle-1302-ostrov.jpg

This was our last stop before we ride 700 km long road.

Burası Moskova’ya uzanan 700 km’lik yolu arşınlamadan önceki son durağımız oldu.

baltic-circle-1303-ostrov.jpg

We stayed in Ostrov-Park Hotel. They turned a country house into a hotel. We will be staying in a similar house hotel in Suzdal some months later.

Ostrov-Park isimli sevimli bir otelde kaldık. Bir kasaba evini konaklamaya çevirmişler. Bu geziden aylar sonra yapacağımız Suzdal gezimizde de bu tarz bir yerde kalacağız.

baltic-circle-1304.jpg

Back on Russian roads.

Tekrar Rus yollarındayız.

baltic-circle-1305-cat-puzzle.jpg

A gas station for a break and a cat puzzle.

Mola verdiğimiz bir benzin istasyonu ve kedi bulmacası.

baltic-circle-1306-royksopp.jpg

I think every journey should have a song. This trip’s was the entire The Inevitable End album by Royksopp. It is a great album. It was one of the albums which accompanied us during our journey.

Bence her gezinin bir şarkısı olmalıdır. Bu gezininki Royksopp’un The Inevitable End albümünün tamamıydı. Şahane bir albüm. Bize tüm gezimiz boyunca eşlik eden albümlerden biriydi.

baltic-circle-1307-moscow-city.jpg

Moscow City (Moscow’s trade center with skyscrapers) is there already.

Moscow City (Moskova’nın gökdelenlerle dolu ticari mahallesi) göründü.

baltic-circle-1308.jpg

Our little giant, who did not leave us in the lurch and protected us gently. Boy got dirty indeed.

Bizi yarı yolda bırakmayan, koruyup kollayan küçük devimiz. Gezi sonrası kirlendi çocuk.

baltic-circle-1309-trophies.jpg

All trophies we gathered to share with friends.

Arkadaşlarla paylaşmak üzere tüm gezi boyunca topladığımız ganimetler.


If you also visited some of these cities, feel free to share your memories below.

Siz de bu şehirlerden bazılarını ziyaret ettiyseniz, anılarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz.

Lake Salda

Lake Salda

Baltic Circle: Day 9 - 10

Baltic Circle: Day 9 - 10