alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Baltic Circle: Day 9 - 10

Baltic Circle: Day 9 - 10

On the 9th day of our Baltic trip, we decided to visit Helsinki while we were already that close and via a huge ship went from Estonia to Finland. The hero of the first day was Kiasma Museum. The next day we walk around the city center and got back to Tallinn.

Baltık gezimizin 9uncu gününde, bu kadar kuzeye çıkmışken Helsinki’ye de uğrayalım dedik ve Estonya’dan gemiyle Finlandiya’ya geçtik. İlk günün kahramanı Kiasma Müzesi’ydi. Ertesi gün de biraz da şehir merkezini gezip Tallinn’e geri döndük.


Day 9. Helsinki and Kiasma

We left Seaport Hotel early in the morning, which we intentionally found near the port and headed to Helsinki with a huge ferry.

Gün 9. Helsinki ve Kiasma

Özellikle Tallinn limanına yakın bir yerde tutuğumuz Seaport Oteli’nden sabah erkenden çıkıp, koca bir gemiyle Helsinki’ye geçtik.

When we got to one of the busiest squares of the capital, we visited Kamppi Chapel, designed by K2S.

Başkente vardığımızda şehrin işlek bir meydanında bulunan ve K2S tarafından tasarlanmış olan Kamppi Şapeli’ni ziyaret ettik.

baltic-circle-0903-bruuveri.jpg

We ate our lunch on a pub called Bruuveri, which is just behind this square. Their own craft beers and also hamburgers were tasty. However we understood even here on the first place that Helsinki is much too expensive than any other Baltic capitals.

Öğle yemeğimizi bu meydanın hemen ardında bulunan Bruuveri isimli bir pub’da yedik. Kendi üretimleri biralar da, hamburgerleri de lezzetliydi. Ancak daha ilk mekânda anladık ki, Helsinki Baltık başkentlerine kıyasla oldukça pahalı bir şehir.

baltic-circle-0904-helsinki-temppeliaukio-church.jpg

Temppeliaukio Church is an interesting one with its rock walls on the borders and a huge roof surrounding with skylights. The place also known as Rock Church.

Temppeliaukio Kilisesi, çeperlerinde kaya duvarların olduğu, üzerinde de kenarlarından ışık alan kocaman bir çatısı olan bir kilise. Zaten diğer ismi de Kaya Kilisesi’ymiş.

We had a quick glance at Alvar Aalto’s Finland Hall before we went to Kiasma.

Kiasma’ya geçmeden önce Alvar Aalto’nun Finlandiya Salonu’na hızlı bir bakış attık.

Kiasma is a modern art museum designed by Steven Holl.

Kiasma, Steven Holl tarafından tasarlanmış bir çağdaş sanat müzesi.

Its architecture is tempting, as well as the exhibitions.

Yalnızca mimarisi değil, sergiler de çok etkileyici.

baltic-circle-0908-kiasma.jpg

I would like to come here again to check some other exhibitions.

Başka sergiler için buraya bir daha gelmeyi çok isterim.

baltic-circle-0909-helsinki-cathedral-light-fest.jpg

When we were in the town, they had a light fest too. This one is from the show on Helsinki Cathedral.

Bulunduğumuz sırada şehirde ışık festivali vardı. Bu da Helsinki Katedrali’ndeki gösteriden.

baltic-circle-0910-helsinki-tram.jpg

My first impression on Helsinki was that everything in this city is designed carefully. I admired this type of tram and how elegant it looks.

Helsinki’de hemen her şey çok incelikle tasarlanmış. İlk izlenimim bu oldu. Şu tramvayın oranları ve zarif duruşuna da hayran kaldım.


baltic-circle-1001.jpg

Day 10. More of Helsinki and back to Tallinn

The view from our room in Sokos Hotel in Helsinki and the dome of the Helsinki Cathedral behind.

Gün 10. Biraz daha Helsinki ve sonrasında Tallinn

 Helsinki’de kaldığımız Sokos Oteli’ndeki odamızdan manzara ve arkada beliren Helsinki Katedrali’nin kubbesi.

baltic-circle-1002-helsinki-university-main-library-anttinen-oiva.jpg

The main library of Helsinki University by Anttinen Oiva. We came too early, they were closed.

Anttinen Oiva tarafından tasarlanmış Helsinki Üniversitesi’nin ana kütüphanesi. Erken gelmişiz, henüz açılmamıştı.

baltic-circle-1003-helsinki-central-railway-station-eliel-saarinen.jpg

The Central Railway Station by Eliel Saarinen, father of Eero Saarinen.

Eero Saarinen’in babası Eliel Saarinen’in tasarladığı Merkez Tren İstasyonu.

baltic-circle-1004-helsinki-post.jpg

Post Office.

Postane.

baltic-circle-1005-helsinki.jpg

The one on the right corner is Academic Bookstore by Alvar Aalto.

Sağ köşedeki bina Alvar Aalto’nun Akademik Kitapçı’sı.

baltic-circle-1006-aalto-academic-bookshop.jpg

The main hall of the book store.

Kitapçının ana salonu.

baltic-circle-1007-helsinki-signs.jpg

Some of the streets in Helsinki have icons as their signs, besides their names.

Helsinki’de bazı sokakların isimleri dışında, simgeleri de var.

baltic-circle-1008-helsinki.jpg

We walked outside the center as well.

Merkezin dışında da biraz gezindik.

baltic-circle-1009-helsinki-port.jpg

But time to leave already, waiting in the port the evening ferry to Tallinn.

Ama artık ayrılma vakti, Tallinn’e giden akşam gemisini limanda bekliyoruz.

baltic-circle-1010-finland-trophy.jpg

And this is the Finland trophy we collected in Helsinki: Venison was not my taste. But that Minttu drink is one of its kind. It is so strong as 50% of it is alcohol, however I never drank something that smooth. Finnish people are obviously good not only on product design but also on beverage design as well.

Bunlar da Helsinki’de topladığımız Finlandiya ganimetleri: Geyik eti biraz iddialı, beni pek sarmadı. Ama şu Minttu denen içki çok fena. Özellikle de orijinali peppermint olanı. Normalde %35’lik oluyormuş ama biz %50’liliğini almışız. Yarısı alkol olmasına rağmen bu kadar rahat içtiğimiz bir içki hatırlamıyoruz. Ağız dolusu nane ferahlığı bırakması bir yana, ertesi güne baş ağrısı da yapmadı. Bu adamlar yalnızca eşyaları değil, içkileri de mi çok iyi tasarlıyorlar, anlamadım. Fena, çok fena.


Click here and continue reading the story of last three days.

Buraya tıklayarak son üç günün hikayesine erişebilirsin.

Baltic Circle: Day 11 - 13

Baltic Circle: Day 11 - 13

Baltic Circle: Day 7 - 8

Baltic Circle: Day 7 - 8