alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Lone Pine

Lone Pine

Lone Pine Cemetery in Gallipoli is one of the cemetery & memorial places on the peninsula, which commemorates servicemen of the former British Empire, who lost their lives in the campaign during the first World War.

The place is very well designed as other memorials in Gallipoli, which we could visit on the summer of 2018. Check the beautiful photos of this place and read the story of the lonely tree below.

Gelibolu’daki Yalnız Çam Mezarlığı, yarımadadaki anıt mezarlıklardan biridir ve Birinci Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybetmiş eski Britanya İmparatorluğu’na hizmet eden kişilere adanmıştır.

2018 yazında ziyaret edebildiğimiz bu anıt, Gelibolu’daki diğer anıtlar gibi oldukça iyi tasarlanmıştır. Buranın güzel fotolarını ve yalnız ağacın hikâyesini aşağıda bulabilirsin.


lone-pine-cemetery-01.jpg

The Anzac troops renamed this place as Lone Pine, which was originally called as Plateau 400. Turks on the other side were referring this place as Kanlı Sırt, means Bloody Ridge.

İsmi esasen Plato 400 olsa da, Anzak birlikleri buraya Yalnız Çam demeye başlar. Diğer yandan Türkler ise burayı Kanlı Sırt olarak anarlar.

The place originally had several trees before the war, but all had been cut down except one by Turkish troops to provide wood for their trenches.

Bu alanda esasen savaştan önce başka ağaçlar da olsa, Türkler bir tanesi hariç onları siperlerdeki odun ihtiyacını karşılamak üzere keserler.

lone-pine-cemetery-08.jpg

That lonely tree could not survive the battle, but some Australian soldiers brought cones from the ridge back to Australia, from which some commemorative trees have since been planted.

O yalnız ağaç savaştan sağ çıkmayı başaramaz ancak birkaç Avustralyalı asker bu sırttan memleketlerine kozalaklar götürürler ve sonradan bunlardan anı ağaçları üretilir.

One pine tree later planted in the cemetery during its landscaping renovations in the 1920s. Some believes that this is from the original tree, but it shouldn’t be so since the existing one is a stone pine (pinus pinea), while the original one was a Aleppo pine tree (pinus halepensis).  

1920’lerde peyzaj yenileme çalışmaları esnasında mezarlığa bir çam ağacı dikilir. Bazıları bunun asıl ağaçtan olduğuna inansa da, bu muhtemelen doğru değildir; zira mevcut ağaç bir fıstık çamı (pinus pinea) iken, asıl ağaç bir halep çamıdır (pinus halepensis).

lone-pine-cemetery-25.jpg

However, a pine tree was planted around the cemetery on 25 April 1990 to mark the 75th anniversary of the battle of Lone Pine.

Ancak, Yalnız Çam Savaşı’nın 75nci yıldönümü anısına, 25 Nisan 1990’da mezarlık civarına bir çam ağacı dikilir.

The seed for this tree came from a pine tree in Australia germinated from a cone sent back to Australia in 1915 by a soldier on Gallipoli.

Ağacın tohumu, 1915’te Gelibolu’dan Avustralya’ya bir asker tarafından yollanan bir kozalaktan filizlenmiş Avustralya’daki bir çam ağacındandır.

lone-pine-cemetery-26.jpg

Vilnius University Library

Vilnius University Library

Berlin in 66 Structures

Berlin in 66 Structures