alper.jpg

HELLO!

I’m Alper Kokcu. Join my journey where I am exploring cultures and ideas via the connection of art, nature and architecture.

Kula Fairy Chimneys

Kula Fairy Chimneys

When it comes to fairy chimneys, we all think about Cappadocia in Goreme. However, there are more such volcanic formations in Turkey, for instance in Manisa’s town Kula. After all they pronounce this place as Kuladocia indeed. Maybe it is because of our habit of emulation.

Since it was on our way we also visited here and took photos of this place. Although we just dropped by, the unusual texture of the region impressed us a lot. Later we would like to spend some time in Kula Geopark as well. 

Below you will find the photo story of this short trip we made in the summer of 2018.

Peri bacaları denilince Göreme’deki Kapadokya geliyor akla hemen. Manisa’nın Kula ilçesinde de benzer volkanik oluşumlar mevcutmuş oysa. Zaten bir şeyi başka bir şeye benzetme alışkanlığımızdan olsa gerek, burayı Kuladokya diye tanıtıyorlar.

Biz de yolumuzun üzerinde diye uğradık ve fotoğrafladık. Ancak ayak üstü uğramış olsak da, bölgenin alışılmışın dışındaki dokusu ilgimizi oldukça çekti. Başka bir zaman vakit ayırıp Kula Jeoparkı’na da ayrıca uğramak istedik.

Aşağıda 2018 yazında yaptığımız bu kısa gezinin foto hikayesini bulabilirsin.


kula-fairy-chimneys-peribacalari-01.jpg

This is more than a million-year story.

Milyon yıldan daha eski bir hikaye bu.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-02.jpg

Age by age, layer by layer, step by step.

Evre evre, katman katman, adım adım.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-03.jpg

This is a field where researchers from Akdeniz University and geologists from abroad work together for years.

Akdeniz Üniversitesi öğrenim üyelerinin yabancı yerbilimcilerle birlikte yıllardır çalışmalar yürüttüğü bir arazi burası.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-04.jpg

It is around 300 sq km area.

Yaklaşık 300 kilometre karelik bir alan sözünü ettiğim.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-05.jpg

According to their explanation, -unlike the ones in Cappadocia- these fairy chimneys are not volcanic formations although the entire area is volcanic.

Onların açıklamalarına göre bu alan volkanik bir arazi olsa da, Kula peribacaları -Kapadokya’dakilerin aksine- volkanik bir oluşum değil.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-06.jpg

This is a common mistake about this place.

Burasıyla ilgili yanlış bilinen bir konuymuş bu.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-07.jpg

The heads of the chimneys are not volcanic tuff, but corrosion of rocks.

Kula’daki peribacalarının şapkaları volkanik tüflerin değil, kayaçların aşınmasıymış.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-08.jpg

They explain the reason (that they are not volcanic while the area is) is that these formations are made long before the volcanism.

Bölge volkanikken peribacalarının olmamasın sebebini de, bu oluşumların volkanizmadan çok daha önce gerçekleşmiş olmasıyla açıklıyorlar.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-09.jpg

Another difference from Cappadocia is, that there the formations are done by both water and wind, …

Kapadokya’dan bir diğer farkı da, orada bu aşınmalar su ve rüzgar tarafından oluşturulmuşken, …

kula-fairy-chimneys-peribacalari-10.jpg

… while here by water mostly.

… burada çoğunlukla suyun aşınmasıyla oluşmuş peri bacaları.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-11.jpg

Kula fairy chimneys are so close to the main road.

Kula Peribacaları anayola (İzmir-Ankara) çok yakın.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-12.jpg

We decided to check a bit the inner land as well.

Ancak biz biraz yolu uzatarak iç kısımlara da göz attık.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-13.jpg

The weather changed suddenly.

Hava birden değişti.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-14.jpg

And heavy rain clouds showed up which I admire a lot.

Ve hayranı olduğum ağır yağmur bulutları boy gösterdi.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-15.jpg

It was like a dream.

Hayal gibiydi.

kula-fairy-chimneys-peribacalari-16.jpg

Like a scene from Nuri Bilge Ceylan movie, isn’t it?

Nuri Bilge filminden bir sahne gibi, değil mi?

kula-fairy-chimneys-peribacalari-17.jpg

Then dark clouds left their pure drops on dark ground.

Sonrasında kara bulutlar, kara topraklara saf damlalarını bıraktı.


Garage Museum of Contemporary Art

Garage Museum of Contemporary Art

Lake Salda

Lake Salda